Success Stories

Sesioni i 33-të i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Keshillit të Europës

33rd Session of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Shoqata për Autonomi Vendore merr pjesë në hapjen e Sesionit të 33-të të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Keshillit të Europës. Tema kryesore e punimeve 3 ditore në këtë kongres do të jetë "Politika decentralizuese për një integrim me sukses të emigrantëve", veçanërisht ai i fëmijëve dhe të rinjve. Për këtë do të prezantohen disa shembuj nga rajoni, por gjatë këtij sesioni do të diskutohet nga ana e anëtarëve dhe për një sërë çështjes të ndryshme europiane siç është dhe ajo e zhvillimeve më të fundit në rajonin e Katalonjës.