Video

Association for Local Autonomy visits Germany

Kryetarët dhe drejtuesit e lartë të 10 bashkive të mëdha të vendit vizitë zyrtare në Gjermani për të lobuar mbi projekte dhe investime gjermane me fokus mirëadministrimin dhe zhvillimin e energjisë së rinovueshme në nivel lokal.