Projekte dhe aktivitete

Bashkimi Evropian në Bashkinë time

Shoqata për Autonominë Vendore, merr pjesë në konferencën e zhvilluar në Vlorë, me temë "BE në Bashkinë time", me mbështetjen e Zyrës Vendore