Projekte dhe aktivitete

DIFERENCAT JANË ATO QË NA BASHKOJNË

Nis Konferenca e Bashkive dhe Rajoneve Evropiane mbi Barazinë, Përfshirjen dhe Diversitetin. Në datat 11-13 Qershor në Bilbao të Spanjës zhvillohet

Dita e Tokës bën bashkë komunitetin

Dita e Tokës, në shumë këndvështrime ishte një promovim i vlerave morale që qytetarët kanë kundrejtë mjedisit dhe komunitetit që ata jetojnë.