Nënkryetarët

Nënkryetarët

Majlinda Cara

Majlinda Cara

Kryetare e Bashkisë së Kurbinit
Pozicioni: Nënkryetare e Shoqatës për Autonomi Vendore

Znj. Cara ka përfunduar arsimin e lartë në Universitetin "Luigj Gurakuqi" Shkodër, Fakulteti i Shkencave Shoqërore si dhe Master profesional në Manaxhim Arsimi. Gjithashtu ajo zotëron diplomë "Master i Shkencave në E Drejtë Penale" dhe ka kryer kualifikime të ndryshme në fushën e arsimit dhe administrimit publik.

Znj. Cara ka qenë pjesë e organizimeve të ndryshme sociale me fokus kryesor gruan dhe fuqizimin e rolit te saj në vendimmarrje.

Eksperienca në punë fillon me mësimdhënien në shkollat e qytetit te Laçit, për të vazhduar më tej në Këshillin Bashkiak të Bashkisë Kurbin. Gjatë periudhës 2014-2019, znj. Cara ka drejtuar Zyrën Arsimore Kurbin.