Njoftime për shtyp

SHAV në bashkëpunim me NALAS e-Academy në kuadër të projektit “Bashkëpunimi rajonal për përfshirje më të mirë sociale në nivel lokal” i zbatuar nga NALAS në bashkëpunim me GIZ midis 05 Qershor – 02Korrik 2023 do të zhvillojnë online kursin me temë "Hartëzimin Social LNOB dhe Politikbërja e bazuar në Dëshmi".

Hartëzimi Social LNOB është një metodë e përdorur nga punonjësit socialë dhe

Lexo më shumë

Shoqata për Autonominë Vendore në kuadër të projektit “Bashkëpunimi Rajonal për Përfshirje më të Mirë Sociale në Nivel Lokal” me mbështetjen e NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore) dhe të GIZ/ORF (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) fton bashkitë e interesuara të shprehin interes për mbështetje me asistencë teknike me qëllim rritjen e kapaciteteve

Lexo më shumë

Shoqata për Autonominë Vendore në kuadër të projektit “Bashkëpunimi Rajonal për Përfshirje më të Mirë Sociale në Nivel Lokal” me mbështetjen e NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore) dhe të GIZ/ORF (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) fton bashkitë e interesuara të shprehin interes për mbështetje me asistencë teknike me qëllim rritjen e kapaciteteve

Lexo më shumë

BFC SEE 2023 përmes SHAV fton përfaqësuesit e bashkive të vendit që janë të angazhuar në përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit të tyre të biznesit dhe për krijimin e kushteve më të mira për tërheqjen e investimeve të reja të aplikojnë për pajisjen me një certifikatë ndërkombëtare BFC SEE duke dërguar aplikimin për pjesëmarrje pranë Sekretariatit tonë Teknik në adresën

Lexo më shumë

SHAV në kuadër të projektit "Promovimi dhe përshkallëzimi i modeleve për përfshirjen e minoriteteve dhe grupeve të tjera të cenueshme në Ballkanin Perëndimor" zbatuar nga NALAS në bashkëpunim me GIZ/ORF, fton profesionistët e punësuar në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe shoqatat e pushtetit lokal, përgjegjës për mbrojtjen e minoriteteve si dhe për përfaqësues të

Lexo më shumë

Shoqata për Autonominë Vendore është duke mbështetur zbatimin e projektit: Tranzicioni energjetik EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, i cili është projekt me shumë donatorë që bashkë-financohet nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Projekti zbatohet nga GIZ në Ballkanin Perëndimor dhe nga CPMA

Lexo më shumë