Njoftime për shtyp

Ditën e martë, datë 25 Shkurt u mbajtë në ambientet e Hotel Tirana International, mbledhja e parë për vitin 2020 e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qëndrore me Vetqeverisjen Vendore.

Shoqata për Autonomi Vendore u përfaqësua në këtë mbledhje nga Drejtoresha Ekzekutive, Zj. Adelina Farrici.

Pjesë e kësaj mbledhjeje të parë për vitin 2020 ishin përfaqësues nga pushteti vendor

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ Albania dhe zbatuar nga Shoqata për Autonomi Vendore, shoqata shpall tenderin për projektin në bashkinë Elbasan ”Korsi biçikletash me gjatësi 1 km në bulevardin Aqif Pasha, Elbasan”.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni Specifikimet Teknike si dhe Kërkesë-Ofertën

Specifikimet Teknike

Kërkesë-Oferta

Të interesuarit të paraqesin

Lexo më shumë

Analiza e territorit

Shoqata për Autonominë Vendore e Shqipërisë synon të kontraktojë për Ekspertizë të Jashtme në Analizën e Territorit në Shqipëri me ndihmë financiare nga Rrjeti Adriatiko-Jonian i Fshatrave Autentike, një projekt që mbështetet nga programi Interreg ADRION me mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe fondi IPA II. Njoftimi mbi aplikimin dhe

Lexo më shumë

Dhjetor 2019 – Në kuadër të rritjes së kapaciteve njerëzore të bashkive të vendit, Shoqata për Autonomi Vendore (SHAV) ka zhvilluar gjatë muajit dhjetor një cikël seminaresh trajnues disa ditorë me tematikë Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP).

Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP) është një metodë e menaxhimit të projekteve që bazohet në përcaktimin e saktë të fazave të ciklit të

Lexo më shumë

Menaxher i Cilësisë

Shoqata për Autonominë Lokale të Shqipërisë synon të kontraktojë një Menaxher të Cilësisë në Shqipëri me ndihmë financiare nga Rrjeti Adriatiko-Jonian i Fshatrave Autentikë, një projekt i cili mbështetet nga programi Interreg ADRION me mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe IPA II fond. Njoftimi mbi aplikimin dhe informacioni shtesë

Lexo më shumë

11 Dhjetor 2019 – Tërmeti 6.4M i datës 26 nëntor shkaktoi 51 viktima dhe mbi 900 të plagosur, duke lënë pas qytete dhe fshatra të dëmtuar rëndë, përfshi edhe dy qytetet më të mëdha të vendit, kryeqytetin Tiranë dhe Durrësin. 

Nisur nga kjo situatë Shoqata për Autonomi Vendore i është drejtuar Rrjetit të Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Jug-Lindore (NALAS), për të asistuar me

Lexo më shumë