Njoftime për shtyp

Shoqata për Autonominë Vendore është duke mbështetur zbatimin e projektit: Tranzicioni energjetik EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, i cili është projekt me shumë donatorë që bashkë-financohet nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Projekti zbatohet nga GIZ në Ballkanin Perëndimor dhe nga CPMA

Lexo më shumë

Shoqata për Autonomi Vendore fton bashkitë të paraqesin interesin e tyre për t'u bërë homologe të projektit ORF-ETC “Promovimi i shkëmbimit rajonal mbi zbatimin e planeve të lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)”, zbatuar nga GIZ për llogari të Qeverisë Gjermane.

Ky projekt synon të mbështesë qytetet në Evropën Juglindore (EJL) për forcimin

Lexo më shumë

Shoqata për Autonomi Vendore në kuadër të projektit "Rritja e kapaciteteve vendore për të zbatuar Axhendën 2030 dhe parimin Askush të mos ngelet pas", në bashkëpunim me NALAS dhe me mbështetjen e GIZ shpall thirrjen publike për Bashkitë për shprehje interesi për implementimin e metodologjisë së hartëzimit social përmes pjesëmarrjes në Learning Clusters mbi Hartëzimin

Lexo më shumë

SHAV në kuadër të projektit "Rritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Agjendën 2030 dhe Parimit Askush mos të ngelet pas" zbatuar nga NALAS në bashkëpunim me GIZ/ORF, fton punonjësit në fushën e mbrojtjes sociale në qeveritë lokale të marrin pjesë në kursi online “Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Riskut nga Fatkeqësësitë”.

Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Riskut nga Fatkeqësësitë të është

Lexo më shumë

SHAV ka kënaqësinë t'ju ftojë në seminarin mbi qasjet për përmirësimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal dhe pjesëmarrjen e minoriteteve në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht lidhur me qasjen e KOMISIONERIT TË MINORITETIT për grupet vulnerabël.

Ky projekt implementohet nga NALAS në bashkëpunim me (GIZ) dhe zbatohet nga Shoqata për Autonomi Vendore për të përmirësuar aksesin e

Lexo më shumë

Konventa e Kryetarëve të Bashkive të BE-së për Klimën dhe Energjinë është lëvizja më e madhe në botë për veprimet lokale të klimës dhe energjisë që bashkon mijëra qeveri lokale të angazhuara vullnetarisht në zbatimin e objektivave të BE-së për klimën dhe energjinë.

Në kuadër të Konventës së Kryetarëve të Bashkive të BE-së, Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe

Lexo më shumë