Njoftime për shtyp

Nënkryetarja e Shoqatës për Autonomi Vendore, Majlinda Shqalsi Cara, njëkohësisht kryebashkiake e Kurbinit, ka prezantuar me anë të një video-mesazh të shkurtër mbi prezantimin e Raportit mbi Funksionin e Mbrojtjes Civile në Nivel Vendor.

Me ndihmën e projektit Bashki të Forta financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Shoqata për Autonomi Vendore ka arritur

Lexo më shumë

Ditën e martë, datë 25 Shkurt u mbajtë në ambientet e Hotel Tirana International, mbledhja e parë për vitin 2020 e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qëndrore me Vetqeverisjen Vendore.

Shoqata për Autonomi Vendore u përfaqësua në këtë mbledhje nga Drejtoresha Ekzekutive, Zj. Adelina Farrici.

Pjesë e kësaj mbledhjeje të parë për vitin 2020 ishin përfaqësues nga pushteti vendor

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ Albania dhe zbatuar nga Shoqata për Autonomi Vendore, shoqata shpall tenderin për projektin në bashkinë Elbasan ”Korsi biçikletash me gjatësi 1 km në bulevardin Aqif Pasha, Elbasan”.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni Specifikimet Teknike si dhe Kërkesë-Ofertën

Specifikimet Teknike

Kërkesë-Oferta

Të interesuarit të paraqesin

Lexo më shumë

Analiza e territorit

Shoqata për Autonominë Vendore e Shqipërisë synon të kontraktojë për Ekspertizë të Jashtme në Analizën e Territorit në Shqipëri me ndihmë financiare nga Rrjeti Adriatiko-Jonian i Fshatrave Autentike, një projekt që mbështetet nga programi Interreg ADRION me mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe fondi IPA II. Njoftimi mbi aplikimin dhe

Lexo më shumë

Dhjetor 2019 – Në kuadër të rritjes së kapaciteve njerëzore të bashkive të vendit, Shoqata për Autonomi Vendore (SHAV) ka zhvilluar gjatë muajit dhjetor një cikël seminaresh trajnues disa ditorë me tematikë Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP).

Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP) është një metodë e menaxhimit të projekteve që bazohet në përcaktimin e saktë të fazave të ciklit të

Lexo më shumë

Menaxher i Cilësisë

Shoqata për Autonominë Lokale të Shqipërisë synon të kontraktojë një Menaxher të Cilësisë në Shqipëri me ndihmë financiare nga Rrjeti Adriatiko-Jonian i Fshatrave Autentikë, një projekt i cili mbështetet nga programi Interreg ADRION me mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe IPA II fond. Njoftimi mbi aplikimin dhe informacioni shtesë

Lexo më shumë