Projekte dhe aktivitete

Në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ Albania dhe zbatuar nga Shoqata për Autonomi Vendore, si dhe në kuadër të masave mbrojtëse për