Projekte dhe aktivitete

Në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ Albania dhe zbatuar nga Shoqata për Autonomi Vendore, shoqata shpall tenderin për projektin në